Contributie & Lesgelden

Contributie 2019-2020

Contributie leden:

Jeugdleden tot 18 jaar 1e jaar Gratis
Jeugdleden tot 18 jaar 2e jaar € 51,- per jaar
Jeugdleden tot 18 jaar volgende jaren € 102,- per jaar
Studententarief € 102,- per jaar
Volwassen leden vanaf 18 jaar € 120,- per jaar

Het instrumentaal muziekonderwijs in de gemeente Berkelland wordt verzorgd door het Segnocollectief.

Het tarief voor het schooljaar 2019-2020:

Lesjaar Lesgeld Contributie Totaal Per maand
1 € 485,- gratis €485,- € 40,41
2 € 485,- € 51,- €536,- € 44.66
3 € 485,- € 102,- €578,- € 48,92
4 € 485,- € 102,- €578,- € 48,92
5 € 485,- € 102,- €578,- € 48,92
6 € 485,- € 102,- €578,- € 48,92
7 € 485,- € 102,- €578,- € 48,92
8 € 485,- € 102,- €578,- € 48,92
9 € 485,- € 102,- €578,- € 48,92

In deze tabel is de HaFaBra subsidie reeds verwerkt. Het tarief voor wekelijks muziekles ligt op €860,-. Na aftrek van de HaFaBra-subsidie van de gemeente Berkelland bedraagt dit €500,00.

Voor leerlingen boven de 21 jaar geldt een aangepast tarief van €820,- (na aftrek subsidie) in verband met de wettelijke BTW (21%).

Let op! De gemeente Berkelland heeft haar subsidiebeleid aangepast, de komende 3 jaar (2019-2021) zal de HaFaBra-subsidie voor leerlingen boven de 21 jaar afgebouwd worden. Vanaf 2021 zal er geen lesgeldsubsidie meer voor deze leerlingen beschikbaar worden gesteld en zal het reguliere tarief gaan gelden.

 

BeMO – Segnokaart

De BeMO-Segnokaart biedt de mogelijkheid voor het inkopen van 10 of 12 lessen die verdeeld over het lesjaar ingepland kunnen worden in overleg met de docent. Betaling van de leskaart wordt ineens vooraf gedaan, waarmee de kaart 12 maanden geldig is.

  Segnokaart Leeftijd onder de 21 Leeftijd boven de 21*
1e leskaart 10 lessen a 25 minuten € 140,- € 230,-
Daaropvolgende leskaarten 10 lessen a 25 minuten € 165,- € 265,-
1e leskaart 12 lessen a 30 minuten € 295,- € 420,-
Daaropvolgende leskaarten 12 lessen a 30 minuten € 320,- € 450,-

In deze tabel is de HaFaBra subsidie reeds verwerkt

* Aangepast tarief in verband met de wettelijke BTW (21%). Let op! De gemeente Berkelland heeft haar subsidiebeleid aangepast, de komende 3 jaar zal de HaFaBra-subsidie voor leerlingen boven de 21 jaar afgebouwd worden. Vanaf 2021 zal er geen lesgeldsubsidie meer voor deze leerlingen beschikbaar worden gesteld.

De gemeente Berkelland heeft een Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben. Bijvoorbeeld gezinnen die leven van een bijstandsuitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben tot 120% van het sociaal minimum. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking. Ouders of de sport- of cultuurvereniging kunnen zelf geen aanvraag dienen. Dat kan alleen via een lokaal aanspreekpunt. In Berkelland kunt u terecht bij 1 van de 3 tussenpersonen die aanspreekpunt zijn en u helpen bij de aanvraag. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de gemeente Berkelland: https://gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Nieuwsberichten/Nieuws/2019/Mei/Jeugdfonds_Sport_Cultuur