Overige commissies

Excelsior werkt met meerdere kleine commissies die verschillende organisatorische onderdelen voor hun rekening nemen. Hierin zijn we natuurlijk altijd op zoek naar vrijwilligers die projectmatig of structureel hierin willen helpen. Mocht u vragen hebben of interesse hebben in deelname in een commissie dan kunt u contact opnemen met de betreffende contactpersoon via info@excelsioreibergen.nl

Activiteitencommissie:
Vacature

Bibliothecaris:
Hennie te Velthuis

Concertcommissie:
Nick Lurvink

Coördinatie jeugd:
Saskia van Horsen
jeugdcommissie@excelsioreibergen.nl

Coördinatie oud papier:
Davie Klein Gunnewiek/Teun te Velthuis

Coördinatie schoonmaakploeg:
Teun te Velthuis

Inkoop horeca:
Wiljanne ten Harkel

Instrumentenbeheer:
Teun te Velthuis

Uniform beheer:
Dinie ter Braak

Verhuur ruimtes: 
Vacature
penningmeester@excelsioreibergen.nl