Privacy Policy

Privacy beleid muziekvereniging Excelsior Eibergen

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze leden en vrijwilligers en we gaan dan ook uiterst zorgvuldig om met hun gegevens.

Veel gegevens verzamelen we overigens niet:

 • NAW-gegevens voor onze ledenadministratie
 • Geboortedatum voor onze ledenadministratie
 • Rekeningnummer t.b.v. betaling contributie
 • Contactgegevens (mail en telefoon)
 1. Alle leden hebben bij aanmelding hun mailadres opgeven en gaan ermee akkoord dat deze gebruikt wordt informatieverstrekking die behoort bij het lidmaatschap
 2. Informatie over activiteiten van de vereniging zal hen per mail worden toegestuurd door de manager van betreffende afdeling. Hierbij worden alle mailadressen ALTIJD enkel in BCC gezet, zodat niemand inzake heeft in de mailadressen van anderen
 3. Een doel van de muziekvereniging is het geven van mooie en verrassende concerten, die voor iedereen toegankelijk zijn en waarvoor we graag reclame maken. Alle leden zijn om die reden in principe akkoord dat van activiteiten van de vereniging enkele foto’s worden gemaakt, die worden gepubliceerd op de website en onze social media kanalen (facebook en Twitter). De foto’s zullen worden geplaatst zonder “tags”, waardoor namen niet zijn te herleiden naar een foto. Heeft een lid of vrijwilliger van de vereniging hier bezwaar tegen, kan dit kenbaar worden gemaakt aan het bestuur en zal herkenbaarheid worden voorkomen
 4. De afdelingen bestuur, oud-papier inzameling en A-orkest communiceren ook via een WhatsApp-groep. Hierin zijn de privé telefoonnummers van alle deelnemers zichtbaar voor andere deelnemers. Middels een mededeling in deze app-groepen is men hierop gewezen, alsmede op de mogelijkheid zich uit de groep te verwijderen indien men het er niet mee eens is.
 5. Voor analoge post hebben wij een brievenbus in ’t Spieker
 6. Mensen die zich afmelden als lid, worden verwijderd uit de ledenlijst (waarmee dus ook de persoonsgegevens). Deze wijzigingen worden door secretaris doorgegeven aan de managers van de afdelingen, welke de adressering hierop aanpassen. Ook zij zullen persoonsgegevens verwijderen, tenzij betrokkene geen bezwaar heeft omdat hij/zij incidenteel nog meespeelt
 7. Wij delen persoonsgegevens nooit met andere partijen of voor commerciële doeleinden
 8. Er zullen GEEN persoonsgegevens extern worden gepubliceerd in het beleidsplan, op de website, op formulieren of in de (social) media. Met de vereniging kan contact worden opgenomen middels het reactieformulier op de website, de berichten- en chatfunctie op social media en algemene mailadressen die voor de verschillende functies in het leven zijn geroepen: