Excelsior druk met voorbereiding concours

In voorbereiding op het concertconcours op 21 november a.s., heeft ons A-orkest op 9 en 10 oktober een intensief repetitieweekend gehad. 

Zaterdag zijn we om 12.00 begonnen met een tutti repetitie. Na de koffiepauze, hebben we ‘s-middags in groepen verder gerepeteerd met verschillende repetitoren (naast Egbert waren dat Robin Loff en GeertJan Dijkerman). Tegen 17.00 stond een heerlijk stamppotbuffet klaar en daar is goed gebruik van gemaakt, hard repeteren maakt immers hongerig. Na wederom twee uur tutti repetitie was het genoeg geweest voor de zaterdag en was het tijd voor de nodige ontspanning. In de foyer van ‘t spieker hebben we onder het genot van diverse drankjes en hapjes een bijzonder grappige spelshow meegemaakt. Tegen 23.00 hebben een kleine 20 mensen (waaronder de dirigent) het feest voorgezet bij cafe De Klok. Voor zover bekend lag iedereen voor half 5 in bed en tegen half 10 stond men met zeer klein oogjes weer bij de repetitie in ‘t Assink Lyceum. Hier is gedurende vijf uur nog intensief gerepeteerd, waarbij als afsluiting het gehele concoursprogramma is doorgenomen. Al met al hebben we dit weekend erg nuttig gerepeteerd, waardoor een enorme stap vooruit is gezet en we de komende 6 weken echt kunnen werken aan een muzikale afwerking. Alle leden en vrijwilligers worden bedankt voor hun enorme inzet tijdens dit weekend, jullie inspanning overtrof onze verwachtingen.