Jubileumboek, Eeuwig Excelsior

Scannen0001Op 8 december 2008 was het 100 jaar geleden dat muziekvereniging Excelsior uit Eibergen werd opgericht. In het kader van dit eeuwfeest is een jubileumcommissie in het leven geroepen, die in het jaar 2008 diverse activiteiten heeft georganiseerd..  Als commissie hebben wij o.a. het idee geopperd om in het kader van 100 jaar Excelsior, een Jubileumboek uit te geven over deze periode. Hiervoor is  een redactie samengesteld, en deze is er in geslaagd om deze 100 jaar prima om te zetten in een boek.

Het Jubileumboek  met als titel “Eeuwig Excelsior” , is van de pers gerold. Het is een leuk en leesbaar stukje historie geworden met prachtige (kleuren-) foto’s over de periode 1908 – 2008. Het boek werd op het Zomerconcert van afgelopen vrijdag 26 juni aangeboden aan de voorzitter van Excelsior, de Heer Jeffrey Sigger. Daar dit boek in een beperkte oplage is gedrukt, willen wij u in staat stellen om dit boekje aan te schaffen voor het bedrag van € 10,00 per stuk. Dit is exclusief verzendkosten.

Boek te bestellen via e-mail: h.pelle3@chello.nl

met vriendelijke en muzikale groeten,

Hendrik Jan Pelle
Voorzitter Jubileumcommissie