Ontwikkelingen corona-virus & activiteiten Excelsior

Vanmiddag zijn er vanuit de overheid & het RIVM nieuwe maatregelen gesteld in het kader van het corona-virus. Op basis hiervan heeft de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) een advies uitgebracht aan alle muziekverenigingen om met onmiddellijke ingang alle evenementen en activiteiten af te lasten tot en met 31 maart 2020.

Als bestuur van Excelsior volgen wij dit advies op. Gezien onze drukke agenda voor de maand maart betekend dit veel voor ons en nemen wij dit besluit met pijn in ons hart, maar gezondheid en veiligheid gaat boven alles! Dit betekend voor ons het volgende:

  • Het concertconcours van zaterdag 14 maart waar het A-orkest aan zou deelnemen gaat niet door. Het gehele concours is afgelast. Wij wachten berichtgeving vanuit de organisatie af over of er een alternatieve datum komt. Hierover zullen wij met de leden van het A-orkest communiceren wanneer er meer bekend is.
  • Het concert op zondag 29 maart van de Notenbende, C-orkest en B-orkest gaat niet door. In overleg met de dirigenten wordt gekeken naar een nieuwe datum. Zo gauw hier meer over bekend is zullen we hier bericht over doen.
  • De Algemene Ledenvergadering van dinsdag 31 maart wordt verplaatst naar dinsdag 21 april 2020, 20.00u in ’t Spieker.

Tot en met dinsdag 31 maart zijn er geen repetities voor het A-orkest, B orkest en C-orkest. Ook de Notenbende heeft geen les. Afhankelijk van verdere ontwikkelingen starten we weer met repeteren vanaf woensdag 1 april (geen grap 😊 ). De Notenbende heeft vanaf donderdag 2 april weer les.

De KNMO richtlijn geeft ook het advies om muzieklessen te annuleren. Wij hebben hierover contact gehad met het Segnocollectief. Zij maken de keuze om voor nu de muzieklessen wel gewoon aan te blijven bieden. Hun uitgangspunt is dat zolang de basisscholen open zijn, zij lessen verzorgen. Mocht de situatie veranderen dan passen zij waar nodig aan, hierover zullen zij rechtstreeks bericht doen aan hun leerlingen.

Voor vragen kun je altijd terecht bij iemand van het bestuur (info@excelsioreibergen.nl). En ook al kunnen we de komende weken niet samen spelen, thuis kun je natuurlijk wel lekker muziek maken!  

Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en doen jullie bericht over het vervolg. Zorg goed voor jezelf en elkaar, blijf gezond en hopelijk kunnen we snel weer gezellig muziek maken met elkaar!

Groeten,

Bestuur Excelsior Eibergen