Voortgang muziekonderwijs na 1 oktober 2011

Belangrijkste nieuws is dat ook na 1 oktober via Excelsior muzieklessen kunnen worden gevolgd zoals je dat nu gewend bent.

Bij de vorming van de gemeente Berkelland hebben de 14 muziekverenigingen binnen de gemeente zich verenigd in de BeMO (Berkellands Muziekverenigingen Overleg). Er is in januari van dit jaar door de BeMO een werkgroep gevormd waar 6 vertegenwoordigers van 6 verschillende verenigingen deel van uitmaken. Deze actieve werkgroep zoekt een oplossing om het muziekonderwijs aan de leden van de 14 muziekverenigingen te kunnen vervolgen.

Door de werkgroep is met de gemeente een regeling afgesproken waarin een bijdrage van de gemeente voor de leerlingen van de 14 muziekverenigingen voor de komende 3 schooljaren is afgesproken (2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014). De gemeente heeft toegezegd een regeling voor de jaren die daarop volgen (dus vanaf 1 oktober 2014) samen met de BeMO uit te willen werken en in te willen vullen. De inhoud, de vorm en de omvang van deze regeling worden pas de komende jaren duidelijk.

 Er zijn onderhandelingen gaande met een groep docenten van de huidige muziekschool om het muziekonderwijs voor alle instrumenten van de 14 muziekverenigingen te gaan verzorgen vanaf 1 oktober 2011. Op dit moment is de verwachting dat de BeMO en de groep docenten (het Muziekdocenten Collectief Berkelland) de komende 4 tot 6 weken hier samen sluitende afspraken over gaan maken. Het voordeel voor meeste leerlingen is dat zij dan met hun huidige docent verder kunnen. Waar de muzieklessen gegeven zullen gaan worden is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Gestreefd wordt dit zoveel mogelijk op ongeveer dezelfde plaats te doen als nu maar om kosten te besparen zal waarschijnlijk gebruik gemaakt worden van andere leslocaties zoals bv. in een lagere school (buiten schooltijd) of in een eigen muziekgebouw van een vereniging.

De kostprijs van een jaar muziekonderwijs voor de in de verenigingen gebruikte instrumenten zal gemiddeld waarschijnlijk op ongeveer € 775,= komen te liggen. Afhankelijk van een aantal factoren verwachten wij dat de ouderlijke bijdrage ongeveer € 425,= per jaar zal worden. Dat is meer dan u nu betaalt maar door de regeling met de gemeente voor de komende 3 jaren veel minder dan de werkelijke kostprijs zoals boven aangegeven. Onduidelijk is op dit moment nog of de leerlingen van 21 jaar en ouder al dan niet BTW moeten gaan betalen (dit is overigens nu wel het geval). 

Samenvattend zullen de muzieklessen voor de leerlingen via de 14 muziekverenigingen per 1 oktober 2011 voortgezet worden met veelal dezelfde docenten, waarschijnlijk op een andere leslocatie en door de inspanningen van de werkgroep tegen een in onze ogen een redelijke ouderlijke bijdrage.

Het bestuur van Excelsior is op dit moment aan het bekijken hoe met de contributiegelden kan worden omgegaan om de kostenstijging zoveel mogelijk te beperken. 

Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben omtrent de muzieklessen dan kunt u contact opnemen met:
Jeffrey Sigger: 0543-519516
Louise Kemna: 0545-842174
e-mail: info@excelsioreibergen.nl