Hennie te Velthuis lid in de Orde van Oranje-Nassau

Citaat van Burgemeester Hein Bloemen:

HennieDe heer Te Velthuis ontvangt de onderscheiding voor:
De heer Te Velthuis is sinds 1962 actief voor het algemeen belang. Zo ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten: sinds 1962 actief lid van de muziekvereniging Excelsior Eibergen. Hij was/is o.a. actief als algemeen vrijwilliger (sinds 1962), dirigent van het jeugdorkest en betrokken bij de jeugdopleiding (1970-1975), manager het showorkest De Excelländer Kapel en voorganger (1970-1995), lid van de concourscommissie (1972-heden), algemeen bestuurslid en vice-voorzitter (1973-1983), lid van het redactieteam van het nieuwsblad Excelsior Nieuws en bibliothecaris (sinds 1985). Daarnaast is de heer Te Velthuis als vrijwilliger actief voor het Kulturhus ’t Spieker in Eibergen. Hij assisteert tijdens voorstellingen in de vorm van muntverkoop en barwerkzaamheden. Op basis van zijn (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten sinds 1962 voor de samenleving op het terrein van muziek en cultuur kan de heer Te Velthuis worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten ontvangt de heer Te Velthuis de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m7IFWi3Slfw